Juridisk Meddelelse


Ved at gå ind på websiderne fra Foodintolerance.dk accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Dette site er udviklet af firmaet Foodintolerance.dk. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn til enhver tid uden varsel, helt eller delvis at ændre generelle betingelser, salgs- og leveringsbetingelser, og/eller standse driften af vores hjemmeside.

Varemærker og Copyright

Alle oplysninger, illustrationer, grafer, tabeller, tekst og varemærker fra denne webside er beskyttet af copyright. Enhver reproduktion, distribution, ændring eller anden brug, helt eller delvist er ikke tilladt og vil kræve en forudgående skriftlig godkendelse fra Foodintolerance.dk .

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne der vises på denne hjemmeside har Foodintolerance.dk skaffet fra interne og eksterne kilder, og de er i overensstemmelse med vores bedste viden og overbevisning, og professionelle omhu. Vi bestræber os på løbende at udvide denne vifte af oplysninger og opdatere den. Oplysningerne på denne hjemmeside er kun for repræsentation af Foodintolerance.dk og vores produkter og tjenester.

Vi yder ingen garanti – hverken skrevet eller underforstået – for fuldstændigheden eller rigtigheden af oplysningerne på dette websted. I særdeleshed skal du være opmærksom på, at disse oplysninger kan være uaktuelle. Rådgivning på dette websted fritager dig ikke fra at gennemføre din egen kontrol af vores seneste rådgivning og vore produkter, for deres egnethed til det påtænkte formål.

Informationerne på www.foodintolerance.dk skal betragtes som vejledende og orienterende og kan ikke erstatte kompetent rådgivning fra en kvalificeret og kompetent behandler. Hvis du har brug for råd eller vejledning om vores produkter eller tjenester, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Brugere af dette websted accepterer, at adgang til webstedet og dets indhold er for egen risiko. Hverken Foodintolerance.dk eller nogen anden part involveret i at designe, fremstille eller publicere dette websted er ansvarlig for skader, som følge af manglende adgang, brug eller manglende evne til at bruge dette websted.

Tredjeparts hjemmesider / links

Dette websted indeholder links eller henvisninger til tredjeparts websteder. Links til disse tredjeparts websteder er ikke ensbetydende med godkendelse af deres indhold af Foodintolerance.dk. Foodintolerance.dk er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af sådanne websteder eller erstatningsansvar for eventuelle skader eller personskader som følge af brug – uanset type – af et sådant indhold. Links til andre websteder stilles til rådighed udelukkende som en bekvemmelighed for brugerne af dette websted. Forbindelse til disse websteder er på egen risiko.

Foodintolerance.dk
Martina S. Banach
Ordrupvej 75A st. tv.
2920 Charlottenlund, Danmark
Tel: +45 40 15 54 43,
Email: info@foodintolerance.dk
CVR/SE: 36999071 Forever Products
www.foodintolerance.dk