GDPR


BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos Foodintolerance.dk, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Foodintolerance.dk er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Foodintolerance.dk, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data:

Når Foodintolerance.dk anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskine læsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Foodintolerance.dk benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har en uafklaret sag hos Foodintolerance.dk
  • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
  • Du har et økonomisk mellemværende med Foodintolerance.dk, uanset betalingsmåde
  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Foodintolerance.dk retmæssige interesser. Foodintolerance.dk fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte os på info@foodintolerance.dk.

Dataansvarlig:

Vi har udnævnt en dataansvarlig for at sikre, at vi altid anvender dine personlige oplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores dataansvarlig på info@foodintolerance.dk.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at Foodintolerance.dk behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på info@Foodintolerance.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER VED ONLINEKØB

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dit onlinekøb hos Foodintolerance.dk, når vi skal behandle dine bestillinger og returneringer via vores onlinetjenester og sende dig meddelelser om leveringsstatus eller eventuelle leveringsproblemer med dine varer. Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dine betalinger.
Vi anvender også dine oplysninger til at håndtere produktklager og produktgarantier.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
  • Ordreoplysninger

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger, som videresendes til laboratoriet, anvendes kun hvis laboratoriet mangler nogle af personlige data for at udføre analyserne.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er aktiv kunde.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger og i forhold til direkte markedsføring.
Hvis du vælger det, kan Foodintolerance.dk ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke.
Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

  • Ved at unsubscribe fra vores nyhedsbrev
  • Ved at skrive til os på info@Foodintolerance.dk

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Ved e-mailmarkedsføring opfatter vi dig som inaktiv kunde, hvis du ikke har åbnet din e-mail i løbet af det sidste to år.
Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.